CENTRUL DE PREGATIRE SI PERFECTIONARE PROFESIONALA ROZNOV
   
                             
   

SCURT ISTORIC

   
   

Centrul s-a infiintat la data de 1 martie 1972 si a functionat in actuala locatie sub denumirea de “Centrul Special de Perfectionare Profesionala”. Obiectivul de activitate era: perfectionarea profesionala a personalului tehnico-ingineresc si de conducere din ramura exploatarilor forestiere si de prelucrare primara a lemnului.
Statutul era cel de institutie a statului, cu personalitate juridica dependent de ministerul de resort.

Dupa un an de la infiintare, activitatea de perfectionare se extinde, preluand in atributiunile sale constructiile forestiere, fiindu-I arondate centrului nostru cele doua trusturi de constructii forestier: Brasov si Buzau.

Din anul 1980, Centrul de Perfectionare primeste in coordonarea sa activitatea Centrului de Calificare, unitate aflata  la data respectiva in subordinea Centraleii Exploatarii Lemnului. Astfel obiectul de activitate, pe langa perfectionarea si specializarea personalului tehnico-ingineresc din cele doua ramuri de activitate (Exploatari si Constructii Forestiere) se completeaza si cu cea de calificarea muncitorilor forestieri.

In anul 1985, potrivit Decretului 71/02 III 1985, Centrul se desfiinteaza, ramanand in locatia acestuia doar activitatea de calificare, care la randul ei se transforma in Scoala Profesionala cu menirea de a califica muncitori pentru ramura exploatarii forestiere. Dispare activitatea de formare profesionala a adultilor.

Prin HG 179 din 24 februarie 1990, se reinfiinteaza Centrul de perfectionare sub denumirea de “Centrul de Perfectionare a Personalului din Exploatarile Forestiere”, functionand in directa subordonare a Ministerului Industriei Lemnului.

Odata cu desfiintarea ministerelor economice, centrul de perfectionare intra vremelnic in componenta Regiei de Exploatare a Lemnului – ESTREL – Suceava.

Se desprinde din ESTREL prin HG 306 din 5 Iunie 1992, dobandind statut de societate comerciala pe actiuni. Cu aceasta ocazie isi schimba denumirea in Centrul de Pregatire si Perfectionare Profesionala, dezvoltand in principal activitatea de formare profesionala continua a adultilor sub toate aspectele ei (calificare, specializare, perfectionare a pregatirii profesionale).

In perioada 1996 -2004, potrivit legislatiei in vigoare, capitalul social al societatii trece din proprietatea statului in proprietate privata (60% din actiuni sunt dobandite prin PPM si 40% adjudecate prin licitatie de catre Asociatia Salariatilor, achitandu-se in rate in cadrul Contractului de vanzare-cumparare).

In prezent, capitalul social al Centrului s-a triplat si in totalitate este privat.

 
   
   
   
   
     
 

 

21.10.2014

Proiect divizare societate ...detalii...

Hotarare AGA ...detalii...

29.01.2014

Proiect divizare societate ...detalii...

Hotarare AGA ...detalii...

 
     
             
 
2011© CENTRUL DE PREGATIRE SI PERFECTIONARE PROFESTIONALA ROZNOV