CENTRUL DE PREGATIRE SI PERFECTIONARE PROFESIONALA ROZNOV

PREZENTARE

Centrul de Pregatire si Perfectionare Profesionala, isi desfasoara activitatea potrivit HG 306/5.06.1992, ca societate comerciala, avand in obiectivul de activitate “ Formarea profesionala continua a adultilor”.
*Managementul centrului este in conformitate cu ISO9001. Centrul de Pregatire si Perfectionare Profesionala (CPPP), are sediul in orasul Roznov, Str.Libertatii nr.369, judetul Neamt.

Domeniile de activitate abordate in programele de formare ale centrului, sunt ocupatiile prevazute in COR pentru:

  • Exploatarile forestiere si prelucrarea primara a lemnului;
  • Constructii forestiere (drumuri si hale industriale pentru prelucrare primara a lemnului).

Prin tematica cursurilor, se urmareste dezvoltarea resurselor umane, prin asigurarea cunostintelor si dobandirea competentelor individuale si de grup, corelate cu cerintele pietei muncii.

În cadrul centrului, începând cu data de 01 ianuarie 2015, îşi desfăşoară activitatea AGENŢIA NAŢIONALĂ EFESC ROMÂNIA, structură internaţională care îşi are sediul la Bruxelles str. Luxemburg nr.66 B1000 (European Forestry House),

pag. web : www.europeanchainsaw.eu .

CENTRUL DE PREGATIRE SI PERFECTIONARE PROFESIONALA

CONVOACA ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR IN DATA DE 16.05.2019 ORA 10:00

Documente necesare pentru inscriere la cursuri de calificare sau evaluare ECC:

1.- Copie act identitate

2.- Copie Certificat de nastere

3.- Actul de studii in original si copie sau copie legalizata

                  NOUTATI EFESC

                   NEWS EFESC

Certificatele EFESC expirate pot fi reinnoite in cel mult un an de la data expirarii, la sediul centrului de formare unde au fost eliberate.

  EFESC expired certificates can be renewed for one year from the expiry date  at the training center where they were released.

2011© CENTRUL DE PREGATIRE SI PERFECTIONARE PROFESTIONALA ROZNOV